OSAAMISPASSI ®

Pekka Arponen

kauppatieteiden maisteri

Luontaiset ominaisuudet

Neuvottelutaito ja esiintymiskyky, kirjallinen esitystaito.

Kyky innostaa ja herättää luottamusta.

Kekseliäisyys ja kehittämishalu.

Lapsenmielisyys.

Tärkeimmät taidot

Koulutustyön ja henkilökohtaisen konsultoinnin osaaminen.

Laaja-alainen työllistymiseen ja työmarkkinoihin liittyvä asiantuntemus.

Kaupan alan osaaminen, esimies- ja myyntitaidot. 

Projektityön osaaminen (esim. EU-projektit).Tuotekehitystaidot. ATK?

Parhaiten sopivat tehtävät

Koulutustyö ja konsultointi omilla osaamisalueilla (mm. urasuunnittelu, osaamiskartoitukset)

Hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen sekä näihin liittyvä verkostojen rakentaminen.

Kaupan alan tehtävät

Asiakaslähtöinen tuoteideointi ja uusien tuotteiden kehittäminen. 

Kielitaito

Englanti   voi käyttää työkielenä

Venäjä      kohtalainen osaaminen

Ruotsi       kouluruotsi

Saksa        osaa perusteet

 

Osaamispassi® on standardimuotoinen asiakirja, jossa esitetty kuvaus henkilöstä perustuu haastattelemalla tehtyyn osaamisen ja muiden ominaisuuksien kartoitukseen. Haastatteluun henkilö valmistautuu huolellisesti ennalta siihen tarkoitetun aineiston avulla.